Unia Europejska | Polski English Русский Magyar

Salag

2018

Styczeń  |   Luty

2017

Luty  |   Kwiecień  |   Wrzesień

2016

Styczeń  |   Maj  |   Czerwiec  |   Sierpień  |   Wrzesień

2015

Styczeń  |   Luty

2014

Styczeń  |   Luty  |   Kwiecień

2013

Luty  |   Marzec  |   Kwiecień  |   Sierpień  |   Listopad

2012

Styczeń

2011

Styczeń  |   Luty  |   Czerwiec  |   Lipiec

Aktualności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
12-02-2018

Ogólna klauzula informacyjna „SALAG” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), „Salag” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Salag” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Szafirowej 5, 16-400 Suwałki, adres email: biuro@salag.com, Tel: +48 87 565 42 22.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

- zawierania umów i wypełniania ich warunków

- prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych

- sprzedawania naszych produktów i usług

- wykonywania rozliczeń finansowych

- przyjęcie i realizacja reklamacji

- ochrony prawnej interesów administratora

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi i realizować w/w cele. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, a także innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej.

4.Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) przez czas wykonania zadań „Salag” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, a po tym czasie przez okres odpowiadający stosownemu okresowi przedawnienia roszczeń administratora i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych i/lub

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

c) przez czas, w którym „Salag” spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań lub obowiązków prawnych;

d) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to aż do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający stosownemu okresowi przedawnienia roszczeń administratora i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych

5. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych,
b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) prawo przenoszenia danych,
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przysługuje w szczególności jeżeli dane te są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw taki jest bezpłatny i można go wnieść w dowolnym momencie.

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub drogą mailową. Wycofanie zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania i realizacji celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Listwy do glazury i terakoty: Profil narożny zewnętrzny, Profil narożny wewnętrzny, Profil kątowy zewnętrzny, Profil narożny „L” , Profil dylatacyjny, Profil „Listello”, Uszczelniający profil napłytkowy, Owalny profil wannowy, Profil wannowy, Profil wannowy podpłytkowy, Taśma uszczelniająca, Krzyżyki dystansowe Klinki, Profil aluminiowy LISTELLO, Profil aluminiowy LISTELLO, Profil T do łuków, Profil narożny do łuków L , Profil narożny L, Profil wykończeniowy, Profil kwadratowy wykończeniowy, Profil zewnętrzny owalny, Profil wewnętrzny, Profil najazdowy ukośny, Profil okapowy, Profil T wąski, Profil T szeroki

Listwy i akcesoria ogólnobudowlane: Opaska drzwiowa, Ćwierćwałek/Cokoły wykończeniowe, Kątownik PCV, Profil do suchego tynku, Profil do suchego tynku z siatką, Profil do suchego tynku gięty, Profil do suchego tynku zakończeniowy, Profil do tynku uniwersalny, Dystans do cegły klinkierowej/listwa dystansowa do klinkieru

Profile meblowe: Obrzeża meblowe ABS, Profile przyblatowe LP4, Profile przyblatowe LP5, Profile przyblatowe, Profile przyblatowe 37 mm, Uszczelka uniwersalna, Listwa cokołowa, Cokoły meblowe, Profil „H”, Profil meblowy, Profile do blatów kuchennych, Profil najazdowy do wycieraczek, System żaluzji meblowych, Podkładki filcowe, Listwa do maskowania przewodów

Listwy instalacyjne: Listwa instalacyjna IL6025, Listwa instalacyjna IL5017, Listwa instalacyjna IL3517, Listwa instalacyjna IL2012/IL2017

: Kompozytowe deski tarasowe

© 2021 Salag. Wszystkie prawa zastrzeżone.