Projekty realizowane przez Salag sp. z o.o. sp. k. z udziałem środków z UE

Projekty realizowane przez Salag sp. z o.o. sp. k. z udziałem środków z UE

Projekty realizowane przez Salag sp. z o.o. sp. k. z udziałem środków z UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Program operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Nr umowy

Tytuł projektu

Cele projektu

Planowane efekty

Wartość projektu

Wkład Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR.03.02.02 -00-0909/16

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania podkładów podłogowych”

~ wdrożenie własnej, nowej w skali międzynarodowej, technologii, która umożliwi rozwój oferty produktowej Salag poprzez jej dywersyfikację i wprowadzenie na rynek podkładów o cechach wyróżniających się od produktów konkurencyjnych

~Wdrożenie nowej na skalę światową technologii ~Rozszerzenie oferty

9 500 000 PLN

5 700 000 PLN

Projekty zrealizowane przez Salag sp. z o.o. sp. k. z udziałem środków z UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Program operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Nr umowy

Tytuł projektu

Cele projektu

Planowane efekty

Wartość projektu

Wkład Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

POPW.01.03.01-20-0005/15

Wdrożenie produkcji innowacyjnej deski tarasowej z WPC”

~Podniesienie konkurencyjności przez zaoferowanie innowacyjnych produktów

~Aktywizacja podmiotów zrzeszonych w ramach Klastra Obróbki Metali

~Wdrożenie innowacji produktowej ~Rozszerzenie oferty ~Wzrost zatrudnienia

12 936 227,22 PLN

6 849 192,03 PLN

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

POPW.01.05.00-20-0181/20

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Salag Sp. z o. o. Sp. k.”

~Wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w spółce wskutek epidemii COVID-19

~Utrzymanie działalności firmy w okresie sierpień-październik 2020

353 122,17 PLN

353 122,17 PLN

Program operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Nr umowy

Tytuł projektu

Cele projektu

Planowane efekty

Wartość projektu

Wkład Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

3.2.1 Badania na Rynek

POIR.03.02.01-20-0008/16

Wdrożenie innowacji w postaci listew przypodłogowych wykorzystujących system beznarzędziowego montażu z możliwością ich zadruku cyfrowego”

Podniesienie konkurencyjności przez wdrożenie innowacyjnego produktu

~Wykorzystanie wyników prac B+R do utworzenia nowych funkcjonalności produktu ~Pozytywny wpływ na środowisko naturalne ~Wzrost zatrudnienia

20 553 619,60 PLN

12 342 00 PLN

Program operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Nr umowy

Tytuł projektu

Cele projektu

Planowane efekty

Wartość projektu

Wkład Funduszy Europejskich

Regionalny Program Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

RPPD.01.04.01 -0032/18

Atrakcyjne produkty firmy Salag konkurencja na rynkach zachodnich”

~ udział w targach zagranicznych i zdobycie nowych rynków zbytu

~ promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa podlaskiego

~ Zwiększenie przychodów z działalności Spółki

~ Zwiększenie poziomu eksportu

~ Promocja produktów firmy oraz atrakcyjności województwa podlaskiego

66 734,06 PLN

40 040,40 PLN

Program operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Nr umowy

Tytuł projektu

Cele projektu

Planowane efekty

Wartość projektu

Wkład Funduszy Europejskich

Regionalny Program Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

RPPD.01.03.00 -2040/17

Wdrożenie innowacyjnej, proekologicznej technologii produkcji listew polistyrenowych w firmie Salag”

~ wdrożenie innowacyjnej w skali globalnej, proekologicznej technologii listew polistyrenowych przysufitowych i przypodłogowych

~Rozwój oferty produktowej

~ Pozytywny wpływ na środowisko naturalne

~Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności województwa podlaskiego

4 950 000 PLN

2 970 000 PLN