Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez naszą stronę internetową, będącą stroną – wizytówką Salag Sp. z o.o. Zależy nam na ochronie prywatności naszych odwiedzających i zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i w jakich celach.

1. Dane osobowe

1.1 Gromadzenie danych: Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie zbieramy żadnych danych osobowych, chyba że dobrowolnie udostępnisz nam takie informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innej funkcji strony, która wymaga podania danych osobowych.

1.2 Rodzaje danych: Możemy gromadzić takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe, które dobrowolnie podasz nam w celu nawiązania kontaktu.

1.3 Cel przetwarzania danych: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, udostępnienia informacji, świadczenia usług lub realizacji innych celów, o których poinformujemy Cię w momencie gromadzenia danych.

1.4 Ograniczenia przetwarzania: Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa ani bez Twojej zgody. Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonych celów.

1.5 Wykorzystywanie plików cookies
Pliki cookies: Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies i podobnych technologii, które umożliwiają analizowanie ruchu na stronie, personalizację treści oraz poprawę działania witryny.
Zgoda na pliki cookies: Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies odbywa się poprzez Twoje działania na stronie internetowej, takie jak akceptacja zapytania o wykorzystanie plików cookies lub kontynuowanie korzystania z witryny po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu.
Zarządzanie plikami cookies: Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.

2. Bezpieczeństwo danych

Jednym z najważniejszych aspektów naszej polityki prywatności jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które gromadzimy. Dążymy do ochrony tych informacji przed nieuprawnionym dostępem, utratą, manipulacją czy nieautoryzowanym ujawnieniem. W związku z tym podejmujemy następujące środki bezpieczeństwa:

2.1 Ochrona fizyczna: W celu ochrony danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne, takie jak kontrola dostępu fizycznego do pomieszczeń, w których przechowywane są dane. Zapewniamy również odpowiednie zabezpieczenia sprzętu, na którym przechowywane są dane osobowe.

2.2 Ograniczony dostęp: Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do tych informacji w celu realizacji określonych zadań. Pracownicy ci są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania odpowiednich zasad ochrony danych.

2.3 Techniczne zabezpieczenia: Wykorzystujemy środki techniczne, takie jak firewalle, szyfrowanie danych oraz systemy wykrywania intruzów, w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy zniszczeniem. Regularnie aktualizujemy nasze oprogramowanie, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

2.4 Szkolenia pracowników: Regularnie szkolimy naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego przetwarzania informacji. Zapewniamy im świadomość konieczności przestrzegania polityki prywatności i ochrony danych.

2.5 Przestrzeganie przepisów: Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Zapewniamy zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest zupełnie bezpieczna. Pomimo podejmowanych przez nas środków bezpieczeństwa, istnieje pewne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa, podejmiemy niezbędne działania w celu minimalizacji skutków takiego zdarzenia i poinformujemy odpowiednie organy regulacyjne, a także osoby, których dane mogą być zagrożone, zgodnie z obowiązującym prawem.

2.6 Przekazywanie danych osobowych: Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych osobowych z żadnymi podmiotami trzecimi bez Twojej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jest niezbędne do realizacji określonych celów, o których Cię wcześniej poinformujemy.

2.7 Przechowywanie danych osobowych: Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że wymaga tego prawo lub nasze prawnie uzasadnione interesy. Staramy się utrzymać Twoje dane osobowe w dokładności, kompletności i aktualności.

3. Prawa użytkowników: Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, takie jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.

4. Linki do innych witryn: Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych witryn, które są prowadzone przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani działania tych witryn. Zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny, którą odwiedzasz.

5. Zmiany w Polityce Prywatności: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, poinformujemy Cię o tych zmianach poprzez odpowiednie środki, takie jak aktualizacja polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

6. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od daty jej opublikowania i dotyczy wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności lub przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.